Go to Top

Forside

Om os

Altox a/s er en danskejet rådgivende konsulentvirksomhed, som har eksisteret i mere end 20 år. Vi tilbyder en bred vifte af serviceydelser indenfor det kemisk-regulatoriske område som f.eks. udarbejdelse af sikkerhedsdatablade og arbejdspladsbrugsanvisninger, rådgivning om kravene fra REACH, CLP og biocidforordningen, kemikalieregistreringer til myndigheder og certificeringsorganer, vurdering af kosmetikingredienser og kosmetiske produkter samt krav til artikler, herunder legetøj.

Læs mere om os her

 

Kurser

Altox udvikler og afholder kurser om bl.a. CLP-mærkning, REACH, udarbejdelse af sikkerhedsdatablade og tillægssider til arbejdspladsbrugsanvisninger, affaldsmærkning og sikker håndtering af kemikalier. Vi kan også tilbyde vores kurser som firmatilpassede kurser.

Desuden tilbyder vi også kurser indenfor andre emner indenfor kemisk arbejdsmiljø, f.eks. MAL-koder, Kosmetiske produkter, Miljøfareklassificering, Personlige Værnemidler o.s.v. Du er meget velkommen til at kontakte os for at høre nærmere.

Læs mere om kurserne og tilmeld dig her

 

Sponsorat

 

 

Vi støtter Kræftens Bekæmpelse

Find os på LinkedInLinkedIn-altox80 (Custom) (2)

Nyheder

Altox afholder kosmetikdag i samarbejde med SPT den 25. januar 2017.
Tilmelding direkte til SPT, se: Kosmetikdag 2017
17. november 2017. Nyt fra Altox
nytfraaltoxnov16
25. oktober 2016
Så kan der igen ansøges om tilskud til konsulenthjælp til miljømærkning af virksomheden!

Er du en virksomhed, som ønsker at miljømærke tøj og tekstiler på det danske tøjmarked? Så har du nu mulighed for at ansøge Miljøstyrelsen om økonomisk tilskud til konsulenthjælp til gennemførelse af dit miljømærkeprojekt.

Ansøgere til projektet skal opfylde betingelser for at blive miljømærket i et af de relevante kriteriesæt, se linket: http://www.ecolabel.dk/da/virksomheder/kriterier

Der kan ansøges om op til kr. 99.000 i tilskud pr. virksomhed eller op til kr. 200.000 såfremt flere virksomheder indgår i et konsortium med henblik på at miljømærke.
Ansøgningsfrist er den 22. november 2016.

Kontakt Altox for yderligere information.
Peter Waksman (pw@altox.dk)
Brith Nordberg (bn@altox.dk)

Yderligere information omkring projektet kan ses her: http://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2016/okt/miljoemaerkning-af-tekstiler-2016/
24. august 2016
Senest 1 september 2016 skal der søges godkendelse for aktivstoffet i behandlede artikler.
Hverdagsprodukter kan blive ulovlige efter 1. marts 2017
18. august 2016
9. tilpasning til CLP-forordningen er trådt i kraft.
Den 9. tilpasning omfatter nye eller opdaterede klassificeringer for 48 stoffer i forordningens bilag IV, 9. tilpasning CLP
11. august 2016
Nyt fra Altox August 2016
8. august 2016
Altox kursuskatalog 2016-2017
Altox fylder 25 år d. 1. juli. Vi takker alle vores kunder og forretningsforbindelser for de første 25 år
– og ser frem til de næste.

Rigtig god sommer til jer alle
20. juni 2016
Kandidatlisten er i dag blevet opdateret med 1 nyt stof, så vi nu er oppe på 169. Kandidatlisten
10. april 2016
ET STÆRKT SAMARBEJDE, DER BINDER KEMI OG JURA SAMMEN
Kemi og jura går hånd i hånd, når det kommer til fremstilling, import og distribution af kemikalier, kosmetik, artikler osv.
For at styrke dette samspil har Altox og Vibeke Plambeck fra AB advokater indgået et fagligt samarbejde, hvor vi med hver vores kompetencer kan styrke rådgivning og kompetenceudvikling inden for produktreguleringen.
Som vores første nye fælles tiltag tilbyder vi at foretage en dedikeret gennemgang af virksomheden, hvor vi identificerer de områder, hvor der er brug for at skærpe indsatsen. Det kunne f.eks. være virksomheder, der importerer artikler til Danmark, og som er usikre på hvorvidt de Europæiske regler overholdes eller en web shop, der sælger kosmetik o.l.
Vi dækker meget bredt inden for produktområderne (ikke bare de traditionelle kemikalier) og kan navigere i de forskellige regelsæt på tværs af produkter, landegrænser og aftagere.
Til jer, der ikke kender Vibeke, kan vi afsløre, at det bliver muligt at møde Vibeke på vores årlige temadag, hvor hun kommer og præsenterer Cirkulær Økonomi.
Læs mere under kemi og jura eller ring og hør mere på tlf. 38 34 77 98 (Altox) eller 40 32 35 51 (Vibeke Plambeck).
12. februar 2016
Nyt fra Altox Februar 2016
15. december 2015
Nyhedsbrev fra Altox, dec.15
5. oktober 2015
Nyhed fra Altox
6. juli 2015
BIOCIDAKTIVSTOFFERNE I BIOCIDPRODUKTER SKAL VÆRE LISTET PÅ ARTIKEL-95 LISTEN SENEST 1. SEPTEMBER 2015.
Biocidaktivstoffer med tilhørende leverandør ID og produkttyper skal være listet på den såkaldte artikel-95 liste senest 1. september 2015, for at de lovligt kan anvendes i biocidprodukter.
Altox kan assistere dig med at undersøge, om dine produkter er i scope, dvs. om de er at betragte som biocidprodukter, og om dine aktivstoffer er listet korrekt.
Kontakt os på tlf. 38 34 77 98, så kan vi hurtigt give dig overblik over konsekvenserne for dine produkter og tjekke status af dine aktivstoffer.
NYT KURSUS - CLP-OPFØLGNING
d. 21. september 2016 i Skovlunde.
Tilmeld dig her på hjemmesiden under "Tilmelding til kurser"